INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII”  BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Legislatie

Organizare și funcționare

Hotărârea Guvernului României nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

Ordonanţa Guvernului României nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 

Reglementări în domeniul avizării-autorizării privind securitatea la incendiu

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Hotărârea Guvernului României nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Norme metodologice din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

 

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

Dispoziții generale din 16 martie 2009 de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

 

Hotărâre nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

Reglementări în domeniul avizării-autorizării privind protecția civilă

Hotărârea Guvernului României nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă  (actualizată cu HG 37/2006)

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă

 
 

Statistici interventii

Anul 2018 / 86.834
Pompieri:19.428 | SMURD: 67.406

Ianuarie 2018/ 7.689
Pompieri: 1.376 | SMURD: 6.313

Ziua precedentă/ 251
Pompieri:36 | SMURD:215

Contact