INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII”  BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Urgentare demersuri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov solicită întreprinderea demersurilor necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, premergător datei de 30 iunie 2017.

Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu rămâne în exclusivitate beneficiarilor investiţiilor.

Reamintim faptul că măsura de prorogare a termenului de obținere a documentelor care certifică îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pentru categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu (HGR 571/2016), de la data de 31 decembrie 2016 la 30 iunie 2017, a urmărit facilitarea demersurilor pe care beneficiarii investițiilor trebuie să le realizeze pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu. Astfel, această perioadă mai mare de timp disponibilă pentru efectuarea lucrărilor necesare obţinerii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, fără a fi aplicate măsuri coercitive de sancționare contravențională, a condus la creşterea numărului de construcţii autorizate.

Obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Acestea se emit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, iar pentru eliberarea acestora nu se percep taxe.

BANNER SITE

 
 

Statistici interventii

Anul 2017 / 63.861
Pompieri:14.609 | SMURD: 49.252

Septembrie 2017/ 7.079
Pompieri: 1.472 | SMURD: 5.607

Ziua precedentă/ 204
Pompieri:46 | SMURD:158

Contact