INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Informații utile despre alarmarea populației

ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ALARMĂRII PUBLICE

Semnalele de alarmare a populaţiei şi semnificația acestora:
PREALARMĂ AERIANĂ: transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. Sunetul se compune din 3 impulsuri a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele.

ALARMĂ AERIANĂ: prevenirea populației despre apariția pericolului imediat de lovire a localității respective. Sunetul se compune din 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele.

ALARMĂ LA DEZASTRE: prevenirea populației asupra pericolului produs de dezastre naturale. Sunetul se compune din 5 impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI: înștiințarea populației că pericolul a trecut. Sunetul se compun dintr-un semnal continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute.

 

 

MIJLOACE DE ALARMARE

După principiul de construcţie şi funcţionare, mijloacele de alarmare se clasifică în:
Mijloacele de alarmare acustice asigură:
-transmiterea de mesaje verbale în direct sau preînregistrate prin intermediul sirenelor electronice;
-emiterea de sunete acustice cu frecvenţe de 200-500 Hz prin mijloace:
a) speciale: sirene electrice de diferite puteri, sirene dinamice cu aer comprimat, motosirene, şi sirene de mână.
b) obişnuite: fluiere cu aer comprimat, clopote, sonerii, claxoane etc.

Mijloacele de alarmare optice asigură emiterea de semnale luminoase şi pot fi : panouri sau dispozitive luminoase.

Sirenele electronice şi electrice se instalează la : construcţiile industriale, hidrotehnice, social-culturale, economico-administrative, şcoli, clădiri de locuit, agenţi economici cu grad de risc, instituţii publice, unităţi şi formaţiuni militare.

ADĂPOSTIRE

Lista adăposturilor de protecție civilă: https://isubif.ro/local/adaposturi-de-protectie-civila/

Pentru protecţia cetăţenilor în caz de dezastre şi război, se pot utiliza:

1. Adăposturi de protecţie civilă special construite.

În timp de pace se proiectează şi se execută în subsolurile noilor construcţii adăposturi de protecţie civilă în unele localităţi sau agenţi economici, conform actelor normative în vigoare. Adăposturile de protecţie civilă se execută, de regulă, în subsolul: – construcţiilor industriale şi anexele acestora; – construcţiilor social-culturale, administrative, şcolilor de toate gradele, spitalelor, complexelor, etc. – clădirilor de locuit; – construcţiilor special destinate unităţilor, instituţiilor şi formaţiunilor militare.

2.Adăposturi simple

Ca adăposturi simple pot fi folosite de către populaţie pentru protecţia împotriva atacurilor din aer, subsolurile construcţiilor existente, tranşeele sau bordeiele care se construiesc la ordin. Construcţiile existente care se pot amenaja ca adăposturi simple sunt: subsolurile clădirilor de locuit, social-culturale, administrative, industriale şi comerciale, tunelurile tehnologice vizitabile, galeriile de orice tip, alte construcţii subterane ca: garaje, pasaje, depozite.

3.Spaţii naturale de adăpostire.

 

f
 
 

Contact