INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Asistență tehnică de specialitate

Nume*

Inițiala tatălui*

Prenume*

Calitatea*

Societatea*

Adresa sediu societate*

Punct de lucru*

Solicit inscrierea pentru acordarea asistentei tehnice de specialitate in data de ( joi, interval 13:00-15:00)*

Motivul pentru care solicit inscrierea (se vor detalia situatiile punctuale din dosar, respectiv numarul dosarului):*

Telefon*

Email*

Doresc să fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe datele de contact furnizate in acest formular (telefon/email)

Introduceti codul de verificare

captcha

Observație:

Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează, în limitele competenţei şi atribuţiilor legale, în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, în ceea ce priveşte:

 1. elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;
 2. elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile de către organele administraţiei publice centrale şi locale, după caz;
 3. proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii şi pentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 4. aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 5. informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor de prevenire, reducere şi înlăturare a acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora;
 6. introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu;
 7. planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă,  organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă;
 8. decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică;
 9. activitatea pirotehnică;
 10. aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare şi alarmare la localităţi şi operatori economici;
 11. constituirea, organizarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

Asistența tehnică de specialitate se acorda în conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

f
 
 

Contact