INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Depunere electronică a documentațiilor de avizare/autorizare

În atenția solicitanților, precum și a factorilor interesați care concură la elaborarea și/sau verificarea documentațiilor tehnice, pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecția civilă:

„Începând cu 01.01.2024 documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până la data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric”.

Prezentare privind modul de depunere a documentației tehnice

f
 
 

Contact