INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Finanțare nerambursabilă pentru reabilitare termică

Finanțare nerambursabilă pentru reabilitare termică a clădirilor ISU B-IF

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a demarat activitățile proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor C1 (Pavilion 41-38-01) și C2 (Pavilion 41-38-02) în vederea creșterii performanței energetice” – Cod MySMIS 115223, în care are calitatea de beneficiar.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Cladiri publice.
Obiectivul principal vizează eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei, precum și aducerea la standardele actuale de calitate în construcții și limitarea emisiilor de CO2.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.
Proiectul va fi derulat în Municipiul București, iar grupul țintă îl reprezintă Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, care își desfășoară activitatea în clădirile C1 și C2, locația care face obiectul finanțării fiind situată în Calea 13 Septembrie 135, sector 5.

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de angajații ISU B-IF,  respectiv persoanele fizice și cele juridice/instituții care sunt beneficiari ai serviciilor asigurate de către ISU B-IF.

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de toți factorii implicați în procesul de asigurare a agentului termic și energetic, precum și locuitorii Municipiului București

Desfășurare:  în perioada 30.05.2016-31.12.2019 , cu o valoare totală de 5.576.675,02 RON, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.257.988,82 RON.

Comunicat de presă – Proiect Regio

Contracte încheiate:

1.Comanda serviciu de publicitate

2.Contract de prestare servicii de consultanta in managementul de proiect

3.Contract de achizitie publica servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza PT+DDE

4.Contract de achizitie publica servicii elaborare documentatie tehnico-economica

5.Achizitie audit energetic

6.Achizitie consultanta

7.Achizitie prestare servicii

8.Achizitie expertiza tehnica

f
 
 

Contact