INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Intrebari frecvente

Care sunt obligaţiile pe care trebuie sa le îndeplinească asociaţiile de proprietari din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea locuinţei nr. 114 din 1996, republicată, în clădirile de locuit cu mai multe locuinţe, proprietarii răspund de asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor aflate în proprietate exclusivă şi a spaţiilor aflate în proprietate indiviză.

De asemenea, la capitolul IV din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007, sunt reglementate aspecte importante ce vizează măsurile generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, a căilor de evacuare, precum şi în locuinţele unifamiliale şi multifamiliale.

Ce obligaţii au locatarii unui bloc de locuinţe privind asigurarea evacuării în caz de incendiu?

Căile de evacuare se păstrează libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. Totodată, se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea şi înălţimea liberă de circulaţie stabilită. Prin urmare, nu se permite depozitarea pe căile de evacuare a obiectelor care diminuează gabaritul acestor sau care pot afecta evacuarea (de exemplu: biciclete, cărucioare, mobilă, frigidere, ghivece de flori etc.)

Temei legal: Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007

Se pot amenaja boxe gospodăreşti în subsolurile blocurilor de locuit?

Potrivit prevederilor art.4.2.3 paragraful 2 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, „În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodăreşti, cu condiţia utilizării acestora numai pentru materialele şi substanţele admise (fără risc mare de incendiu) şi asigurării măsurilor de protecţie corespunzătoare”.

Cum pot deveni voluntar în ISU?

ISUBIF a desfășurat în perioada mai-iulie 2016 o primă etapă de recrutare a voluntarilor, care să își desfășoare activitatea în cadrul instituției. Pentru a fi informați cu privire la etapa a II-a de recrutare, a cărei dată nu a fost stabilită, accesați periodic secțiunea de anunțuri la următorul link: https://isubif.ro/local/category/resurse-umane/angajariconcursuri/

Detalii cu privire la campania „Salvator din pasiune” regăsiți în acest link: https://isubif.ro/local/alege-sa-fii-voluntar/

Care sunt categoriile de personal pentru care se acordă brevetul de pompier specialist?

  • ofiţerii care au ocupat posturi de conducere în comenzile de unităţi şi de conducere şi execuţie în inspecţiile de prevenire;
  • ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în centrele operaţionale şi în subunităţile de intervenţie;
  • ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în compartimentele de logistică;
  • subofiţerii care au ocupat posturi în inspecţiile de prevenire;
  • subofiţerii care au ocupat posturi în centrele operaţionale şi subunităţile de intervenţie;
  • subofiţerii care au ocupat posturi în centrele operaţionale şi subunităţile de intervenţie.

Care sunt tipurile de servicii pe care IGSU, potrivit legii, este abilitat să le presteze contra cost?

Tipurile de servicii pe care unităţile Ministerului Afacerilor Interne le pot angaja sau presta contra cost sunt definite prin:

  • Ordonanţa Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii;
  • Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001;
  • Hotărârea nr. 733 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne.

Lista completă cuprinzând domeniile de activitate în care unităţile Ministerului Afacerilor Interne pot angaja şi presta servicii se regăseşte în Anexa nr. 1 la Legea nr. 196/2002.

Ce se înţelege prin petiţie?

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome

După cât timp primesc răspunsul instituţiei dumneavoastră la o petiţie pe care v-am adresat-o?

Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, cu cel mult 15 zile.

 

f
 
 

Contact