INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Program primire documentații și legislație

 Reglementări în domeniul avizării-autorizării privind securitatea la incendiu

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Hotărârea Guvernului României nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Norme metodologice din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

Dispoziții generale din 16 martie 2009 de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

Hotărâre nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

Reglementări în domeniul avizării-autorizării privind protecția civilă

Hotărârea Guvernului României nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă  (actualizată cu HG 37/2006)

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă

Reglementări în domeniul operativ

H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180860

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176793

O.M.A.I. nr. 163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80730

H.G.  94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155581

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109460

O.M.A.I. nr. 164/2007 pentru aprobarea regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/80124

O.M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79234

O.M.A.I. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/100616
 
 

Statistici interventii

Anul 2018 / 86.834
Pompieri:19.428 | SMURD: 67.406

Ianuarie 2018/ 7.689
Pompieri: 1.376 | SMURD: 6.313

Ziua precedentă/ 251
Pompieri:36 | SMURD:215

Contact