INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Lista documentelor necesare avizarii-autorizarii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ DUPĂ EFECTUAREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, LA DAREA ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR NOI

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR NOI

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE SOLICITANŢII NU POT PREZENTA, DIN MOTIVE OBIECTIVE JUSTIFICATE, CUM SUNT: PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL, AVIZELE DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI DOCUMENTAŢIILE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACESTORA

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL AMENAJĂRILOR TEMPORARE ÎN AER LIBER PENTRU SPECTACOLE ORI ÎNTRUNIRI, CU CAPACITATE MAI MARE SAU EGALĂ CU 200 DE LOCURI ORI AVÂND DESTINAŢIE COMERCIALĂ, CU SUPRAFAŢA MAI MARE SAU EGALĂ CU 2500 m2

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE SOLICITANŢII NU POT PREZENTA, DIN MOTIVE OBIECTIVE JUSTIFICATE, CUM SUNT: PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL, AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI DOCUMENTAŢIILE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACESTORA

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL LUCRĂRILOR NOI, MODIFICĂRILOR ŞI MODERNIZĂRILOR INSTALAŢIILOR DE STINGERE CU APĂ, DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU LA CLĂDIRI EXISTENTE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA H.G.R. nr. 1739/2006

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SISTEMELE, LUCRĂRILE ŞI REŢELELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ÎN LOCALITĂŢI, PLATFORME ŞI PARCURI INDUSTRIALE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SCHIMBĂRILE DE DESTINAŢIE ŞI MODERNIZĂRILE LA CONSTRUCŢIILE ŞI AMENAJĂRILE EXISTENTE CARE, POTRIVIT LEGII, NU NECESITĂ AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

OPIS DOCUMENTE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL LUCRĂRILOR NOI, MODIFICĂRILOR ŞI MODERNIZĂRILOR INSTALAŢIILOR DE STINGERE CU APĂ, DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU LA CLĂDIRI EXISTENTE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA H.G.R. nr. 1739/2006

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE PRIN CERTIFICATELE DE URBANISM NU S-A SOLICITAT AVIZUL DE S.I., DEŞI CONSTRUCŢIILE SAU AMENAJĂRILE RESPECTIVE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE CELOR APROBATE PRIN H.G. PRIVIND AVIZAREA – AUTORIZAREA

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SCHIMBĂRILE DE DESTINAŢIE ŞI MODERNIZĂRI LA CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI CARE NU NECESITĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU CONSTRUCŢIILE ŞI AMENAJĂRILE, PRECUM ŞI LA DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ORI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CELOR EXISTENTE PUSE ÎN FUNCŢIUNE FĂRĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE SECURITATE LA INCENDIU

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SISTEMELE, LUCRĂRILE ŞI REŢELELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ÎN LOCALITĂŢI, PLATFORME ŞI PARCURI INDUSTRIALE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU PUNCTELE DE LIVRARE CĂTRE POPULAŢIE A BUTELIILOR CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE, INDIFERENT DE CAPACITATEA DE STOCARE/DEPOZITARE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE PROTECŢIE CIVILĂ SOLICITATE PRIN CERTIFICATELE DE URBANISM

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN INTERIORUL PARCELELOR ŞI ASIGURAREA POSIBILITĂŢILOR DE ACCES LA DRUMURILE PUBLICE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU SOLICITATE PRIN CERTIFICATE DE URBANISM

OPIS P.S.I.

 
 

Contact