INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Planuri de interventie

      Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 647 din 30 iunie 2021 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 80 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea unor normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, vă precizăm următoarele:

      • Prin modificările aduse Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, republicată, a fost eliminată obligația administratorului de a asigura întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

     • Condițiile/prevederile din Normele generale de apărare impotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163/2007 ( în concret art. 28, lit. c și art. 31) referitoare la întocmirea și avizarea planurilor de intervenție nu mai produc
efecte juridice.

     Ținând cont de aspectele sus-menționate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, nu avizează planuri de intervenție.

f
 
 

Contact