INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Precizări aviz-autorizație club Bamboo

ISU B-IF a eliberat în anul 2009 avizul de securitate la incendiu, în baza solicitării administratorilor clubului bucureștean la care în această dimineață a izbucnit un incendiu.
Până la acest moment, instituției noastre nu i s-a înaintat solicitarea în vederea eliberării autorizației de securitate la incendiu, act administrativ pentru care prevederile legale dispun obținerea acestuia până la finalul lunii iunie 2017.

Pentru verificarea regulilor de apărare împotriva incendiilor și asigurarea climatului de securitate pentru ocupanți, inspectorii de prevenire au derulat controale periodice și au aplicat sancțiuni pentru neregulile identificare, după cum urmează:

Ø 25 mai 2015 – au fost aplicare 2 amenzi în cuantum de 5.500 pentru exploatarea necorespunzătoare a instalației electrice și lipsa autorizației de securitate la incendiu;

Ø 13-20 noiembrie 2015 – au fost aplicare 2 amenzi în cuantum de 15.000 pentru exploatarea necorespunzătoare a instalației electrice și lipsa autorizației de securitate la incendiu;

Ø Noiembrie 2016 – a fost aplicată o amendă în cuantum de 2.500 lei pentru blocarea căilor de evacuare.
Potrivit legii, funcționarea unui obiectiv fără deținerea autorizației de securitate la incendiu se realizează cu răspunderea exclusivă a beneficiarului, acesta având obligația de a-și obține acest document până la finalul lunii iunie 2017.

*************************************************************************************************************

In completarea informatiilor furnizate reprezentantilor mass-media si opiniei publice, referitor la incendiul produs la clubul Bamboo, facem urmatoarele precizari:

Deficientele identificate si sanctionate de pompieri pe parcursul ultimelor controale nu sunt prevazute in criteriile de oprire a functionarii respectivului club, conform HG 915/2015.

Aspectele pentru care inspectorii de prevenire pot dispune măsura complementară de oprire a funcționării:
1. Depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc;

2. Neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare, față de valoarea de referință;

3. Reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

4. Neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului, în concordanță cu valoarea de referință;

5. Neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;

6. Categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune

 
 

Statistici interventii

Anul 2018 / 86.834
Pompieri:19.428 | SMURD: 67.406

Ianuarie 2018/ 7.689
Pompieri: 1.376 | SMURD: 6.313

Ziua precedentă/ 251
Pompieri:36 | SMURD:215

Contact