INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Prevenirea incendiilor în magazine

Măsuri de prevenire a incendiilor în magazine (cu aglomerări de persoane)

– Căile de acces, evacuare şi intervenţie menţinute libere (fără mărfuri în gabaritul acestora sau alte obstacole) şi marcate corespunzător;
– Este interzisă depăşirea capacităţii de primire a magazinelor;
– Controlul periodic şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (iluminat de siguranţă, hidranţi de incendiu, instalaţii speciale de stingere – sprinklere, drencere etc., sisteme de evacuare a fumului, semnalizare incendiu, uşi rezistente la foc etc.);
– Respectarea planului de evacuare cât și indicațiile reprezentanților magazinului în care se poate produce o situație de urgență;
– Este interzisă utilizarea focului deschis în incintă şi fumatul în afara locurilor special amenajate;
– Dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu (stingătoare portative etc.), în toate spaţiile/locurile în care se impune existenţa acestora, în număr suficient, având caracteristici adecvate spaţiilor protejate şi în perfectă stare de funcţionare;
– Asigurarea evacuării periodice a deşeurilor de către reprezentanții administativi ai magazinelor ;
– Efectuarea organizării apărării împotriva incendiilor cât și instructajul PSI periodic cu personalul angajat;
– Efectuarea unor exerciții periodice de evacuare în caz de urgență.

 
 

Statistici interventii

Anul 2018 / 86.834
Pompieri:19.428 | SMURD: 67.406

Ianuarie 2018/ 7.689
Pompieri: 1.376 | SMURD: 6.313

Ziua precedentă/ 251
Pompieri:36 | SMURD:215

Contact