INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Programe și strategii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov are misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă a marii unităţi, având ca scop pregătirea şi protecţia populaţiei, asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă, protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului, desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă, executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul care tocmai s-a încheiat, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor capitalei.

Obiective manageriale:

 1. Calitate:
 2. Înbunătățirea capacităţii de răspuns în situații de urgență.
 3. Celeritate în soluţionarea sesizărilor.
 4. Gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului uman, logistic şi resurselor financiare alocate.
 5. Vizibilitate:
 6. Transparenţa activităţilor derulate.
 7. Informarea permanentă a cetăţenilor.
 8. Atitudine proactivă în prevenirea situațiilor de urgență.
 9. Pregătire:
 10. Creşterea nivelului de pregătire profesională a structurilor Inspectoratului.
 11. Pregătirea specialiştilor şi a echipajelor de intervenţie pe tipuri de risc – activitate prioritară pentru eficientizarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă.

În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental și ai obiectivelor manageriale, eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor obiective generale:

 1. îndeplinirea cu maximă operativitate şi eficienţă a sarcinilor şi misiunilor specifice prin colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale Ministerului Apărării Naționale, serviciile private, serviciile descentralizate, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul specific;
 2. gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului uman, logistic şi a resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata situaţiilor de urgenţă;
 3. acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.

Declarația de politică și angajamentul IGSU privind sistemul de management al calității

Comunicat de presă – implementarea și certificarea sistemului de management al calității

Certificat ISO 9001:2015

f
 
 

Contact