INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Salvator din pasiune 2023

Campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.

Activităţile de voluntariat constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.

Pregătirea voluntarilor se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea de ședințe de pregătire, urmate de susținerea unor examene.

 

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea deveni voluntar

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții la înscrierea pentru activitatea de voluntariat:

1. vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;

2. apt din punct de vedere medical;

3. să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infrancțiuni cu intenție;

4. să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență.

 

Înscriere și recrutare

În cadrul activităţii de înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

c) copie după actul de identitate;

d) aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării, sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență;

e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;

f) adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două dintre următoarele criterii: clinic sănătos, apt pentru efort fizic de nivel mediu şi nu este în evidenţă cu boli cronice; adeverința medicală necesară dosarului poate fi obținută de la medicul de familie (nu este necesară obținerea unei adeverințe de la un medic de medicină a muncii, dar aceasta poate fi acceptată);

g) acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Recrutarea se va face în urma verificării documentelor menționate mai sus, depuse personal, la sediul inspectoratului.

 

Program înscriere și recrutare în anul 2023

23.10 – 03.11.2023 – depunerea dosarelor la sediul Inspectoratului penru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov, situat în Calea 13 Septembrie, nr. 135, sector 5, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00;

Persoanele care au vârsta sub 18 ani vor fi însoțite de părinți/tutore legal.

06.11 – 10.11.2023 – verificarea dosarelor și avizarea/respingerea acestora;

După verificarea dosarelor, voluntarii vor fi informați telefonic cu privire la avizarea/respingerea dosarelor.

13.11 – 17.11.2023 – semnarea contractelor de către voluntarii admiși în cadrul programului național „Salvator din Pasiune”, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, la orele 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov. Voluntarii cu vârsta sub 18 ani vor fi însoțiți de părinți/tutore legal.

Dosarele de recrutare se vor depune personal, numai în perioadele de înscriere și recrutare.

În afara perioadei de recrutare a voluntarilor, intenția de înscriere în programul de voluntariat poate fi transmisă prin e-mail, la adresa contact@isubif.ro, în scopul luării în evidență pentru următoarea perioadă de recrutare.

 

Model cerere înscriere

Model acord pentru voluntari sub 18 ani

 

Reglementări legislative

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea activitatii de voluntariat

Modificare și completare a Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea activitatii de voluntariat

Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Din activitatea voluntarilor

O zi de voluntariat la ISU B-IF

„Întotdeauna mi-am dorit să iau atitudine, să ajut! Am vrut să fac aceste lucruri fără să primesc nimic în schimb! Zâmbetele și mulțumirile oamenilor reprezintă tot ce am nevoie să merg mai departe în această activitate de voluntariat”.Alexandra Sîrbu, voluntar ISU București-Ilfov. Sursa: Antena 3 Romania

Publicată de ISU Bucuresti-Ilfov pe Joi, 24 august 2017

Galerie foto:

Ei sunt voluntarii ISUBIF, care se antrenează pentru a deveni salvatori.După o ședință de pregătire în condiții dificile, astăzi au avut și primul contact cu apa :)#isubif #voluntar #botezulfocului

Publicată de ISU Bucuresti-Ilfov pe Joi, 22 iunie 2017

Iordache Irina-Oana, un exemplu pentru noi toți„Este o activitate care te ademenește, te atrage așa de tare încât…

Publicată de ISU Bucuresti-Ilfov pe Miercuri, 10 mai 2017

f
 
 

Contact