INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Solicitare informații de interes public

FORMULARE

Formular-tip cerere de informații de interes public

Model reclamație administrativă refuz comunicare informații

Model reclamație administrativă raspuns necomunicat în termen

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

Lista documentelor de interes public emise la nivelul institutiei

Lista documentelor de interes public produse-gestionate la nivelul institutiei

 

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII 544/2001

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2015

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001, aferent anului 2021

RAPORT DE ACTIVITATE

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2016

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2017

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2018

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2019

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2020

Raport periodic de activitate ISU B-IF în anul 2021

 

RESPONSABIL IMPLEMENTARE LEGE 544/2001

Locotenent – colonel Vasile Daniel – 021.207.55.30

 

LEGISLAȚIE

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE 478/06.06.2016 privind modificarea și completarea Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

ORDIN nr. 157 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în Ministerul Afacerilor Interne

f
 
 

Contact