INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Termen obținere autorizație de securitate la incendiu

Termenul-limită până la care beneficiarii construcțiilor, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, au obligația să obţină un astfel de document a fost prelungit, prin intermediul Legii nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin.(41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 491.

Concret, a fost stabilită o amânare de trei luni, de la 30 iunie la 30 septembrie 2017, prin care se oferă tuturor beneficiarilor clădirilor posibilitatea de a se conforma obligaţiei amintite, fără a fi necesară aplicarea unor măsuri coercitive.

Mai mult, pentru cei care vor avea depusă, la finalul lunii septembrie 2017, documentația necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu nu vor fi aplicate amenzile prevăzute de lege pentru nedeținerea documentului, cu condiția să se conformeze până la finalul anului în curs. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).

Totuşi, în cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor fără a mai aştepta obţinerea autorizaţiei amintite. Criteriile pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu sunt reglemenatate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).

Atenţie! Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor.

 
 

Statistici interventii

Anul 2018 / 86.834
Pompieri:19.428 | SMURD: 67.406

Ianuarie 2018/ 7.689
Pompieri: 1.376 | SMURD: 6.313

Ziua precedentă/ 251
Pompieri:36 | SMURD:215

Contact